• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • Εισάγετε τον τίτλο του Διαγωνισμού

 • Εισάγετε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται στην εσωτερική σελίδα του διαγωνισμού

 • Εισάγετε επιπλέον πληροφορίες για τον διαγωνισμο (προαιρετικό)

 • Εισάγετε το όνομα του διοργανωτή του διαγωνισμού

 • Επιλέξτε την τελευταία ημέρα όπου κάποιος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό

 • Επιλέξτε την ώρα λήξης του διαγωνισμού

 • Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εμφανίζεται στον διαγωνισμό
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ: 620x320px

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • To link που χρειάζεται να επισκεφθεί κάποιος για να λάβει μέρος στον διαγωνισμό

 • Το link που μπορεί κάποιος να διαβάσει τους όρους συμμετοχής για τον διαγωνισμό

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

 • Εισάγετε το τηλέφωνο επικοινωνίας σας (Δεν εμφανίζεται κάπου)


 •