Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του www.luckyduck.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία το κατάστημα , έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του της εταιρίας LuckyDuck.gr ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και τα λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με όλη την ύλη και το περιεχόμενο που παρέχονται ως μέρος της ιστοσελίδας, είναι ανά πάσα στιγμή κατοχυρωμένα από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας. Η χρήση αυτών επιτρέπεται μόνο με ρητή εξουσιοδότηση από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας. Αυτό δεν σας εμποδίζει να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα στο βαθμό που απαιτείται για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο μιας παραγγελίας ή των στοιχείων της Σύμβασης.

Περιγραφή

Το LuckyDuck.gr δημοσιεύει διαγωνισμούς, οι οποίοι παρέχονται δωρεάν. Πηγές του αποτελούν η έρευνα στο διαδίκτυο και την αγορά. Το περιεχόμενο του site ενημερώνεται καθημερινά με την πρόσθεση νέων διαγωνισμών.
Το LuckyDuck.gr επιχειρεί, χρησιμοποιώντας την εμπειρία των συντακτών του, να σας ενημερώνει για τους διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή, ώστε να δηλώνετε συμμετοχή, αυξάνοντας τις πιθανότητές σας να κερδίσετε κάποιο δώρο.

Διευκρινήσεις – Aποποίηση Eυθυνών (Disclaimer)

Το LuckyDuck.gr είναι ένα site με προτάσεις για δωρεάν διαγωνισμούς, οι οποίοι όμως κυρίως δεν διενεργούνται από αυτό (όσοι διαγωνισμοί διοργανώνονται από το LuckyDuck.gr το αναφέρουν ως διοργανωτή). Η ευθύνη νομιμότητας και ποιότητας ανήκει συνεπώς, αποκλειστικά και μόνο σε αυτούς που τους διενεργούν.
Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες προσφέρονται χωρίς καμία δέσμευση άμεσης ή μελλοντικής αγοράς.

Σε κάποια από τα site είναι πιθανό να απαιτείται εγγραφή με χρήση e-mail ή λοιπών στοιχείων. Συστήνουμε πάντα να είστε προσεκτικοί στην αποστολή στοιχείων καθώς το LuckyDuck.gr δεν δύναται να ελέγξει όλες τις πηγές.
Επίσης πριν αποστείλετε τα στοιχεία σας (τηλέφωνο, email) για κάποιον διαγωνισμό, συνιστούμε να διαβάσετε όρους του διαγωνισμού (αν υπάρχουν) για να μάθετε πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία. Το πιθανότερο είναι μελλοντικά να δεχθείτε στο email σας διαφημιστικά μηνύματα από τις εταιρίες αυτές, αλλά με δυνατότητα να κάνετε unsubscribe όποτε επιθυμείτε.

Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς σε Facebook Fan Pages σε πολλές περιπτώσεις θα έχει ως αποτέλεσμα ο τοίχος σας να εμφανίσει αυτόματες αναρτήσεις σχετικές με τους διαγωνισμούς αυτούς. Αν αισθάνεστε ότι κάτι τέτοιο είναι spam, τότε μετά τις συμμετοχές σας, να τσεκάρετε τον τοίχο σας και διαγράψετε όσες αναρτήσεις δεν θέλετε (εκτός κι αν αυτό αντιτίθεται στους όρους του διαγωνισμού).

Για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δωρίζονται, την ευθύνη για την ποιότητα έχουν οι πάροχοί τους.
Το LuckyDuck.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την υλοποίηση όσων παρέχονται δωρεάν.

Για το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο διαφημιζόμενος. Το LuckyDuck.gr δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων και των ιστότοπων στους οποίους παραπέμπουν.

To LuckyDuck.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο www.luckyduck.gr να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς.

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, το LuckyDuck.gr δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μεταδόσεως των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη λόγω της χρήσεως αυτών των πληροφοριών.

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου δεν συνιστά οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως και το LuckyDuck.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους επισκέπτες / χρήστες, οι οποίοι ενεργούν με βάση την ιδιωτική τους βούληση.

Ασφάλεια του Διαδικτυακού Τόπου

Πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο παρέχεται με πρωτοβουλία του επισκέπτη / χρήστη και όχι του LuckyDuck.gr. Ο επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο.

Ο χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό. To LuckyDuck.gr έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

Ζεύξη με άλλα site

Το LuckyDuck.gr παρέχει πρόσβαση μέσω links σε άλλες ιστοσελίδες του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web). Το LuckyDuck δεν ελέγχει αυτά τα site, και η πρόσβαση σε αυτά γίνεται αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο.
Το LuckyDuck.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει ότι, κάθε ζεύξη στο LuckyDuck.gr σας στέλνει σε ένα χρήσιμο σημείο στο Internet. Ωστόσο, οι ιστοσελίδες και οι διευθύνσεις αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς, και για τον λόγο αυτό το LuckyDuc δεν μπορεί να εγγυηθεί για το περιεχόμενο κάθε site με το οποίο παρέχουμε ζεύξη.

Επιπλέον, κάθε ιστοσελίδα μπορεί να ακολουθεί διαφορετική πολιτική περί προστασίας του προσωπικού απορρήτου. Θα πρέπει συνεπώς πάντα, να ελέγχετε την πολιτική περί προστασίας του προσωπικού απορρήτου του συγκεκριμένου site που επισκέπτεστε, για να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας.

Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του διαδικτυακού μας τόπου διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσεως, τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο (Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα) και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Τα στοιχεία αυτά, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων περί γνωστοποιήσεώς τους προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.
To LuckyDuck.gr διατηρεί τα παραπάνω στοιχεία και τα επεξεργάζεται για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτιώσεως των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Ο επισκέπτης / χρήστης παρέχει με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου τη συγκατάθεσή του στο LuckyDuck.gr, να χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία από τo LuckyDuck.gr για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτιώσεως των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα προσβάσεως και αντιρρήσεως σχετικά με τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας (πρόσβαση γίνεται με σχετική επιθυμία – ενημέρωση μέσο email προς το LuckyDuck.gr στο info@luckyduck.gr) .

 

Σημαντική Ανακοίνωση για ανήλικους

Προτού δώσετε το όνομα, τη διεύθυνση σας, κοινή ή ηλεκτρονική (δηλ.:e-mail) ή άλλα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιονδήποτε στο Internet, φροντίστε να ρωτήσετε τους γονείς σας αν είναι σωστό.

 

Διάφορα​

Μπορεί να γίνεται ελεύθερα αναπαραγωγή ή αναμετάδοση της πληροφορίας που διατίθεται από τον ιστοχώρο αυτό με μοναδική υποχρέωση του χρήστη την σε κάθε περίπτωση αναφορά στην πρωτογενή πηγή, δηλαδή στον παρόντα ιστοχώρο.

Σε περίπτωση που κάποια ανάρτηση περιέχει μη νόμιμα, ανακριβή στοιχεία ή θίγει με οποιοδήποτε τρόπο, επικοινωνήστε μαζί μας για να αφαιρεθεί άμεσα.